LøskantProduktet anvendes til afslutning af lodrette inddækninger på teglstensmure.
Tagpap og løskant forankres med Toxdybler pr. ca. 0,25 m.
Over løskanten fuges med egnet fugebånd, fugemasse eller cementmørtel