Beskrivelse

ANVENDELSE
Ventilationshætte til montage i skrå tagpaptage for ventilation af tagrum og tagkonstruktion. Hætten monteres tæt på kip, og der må ikke kunne opstuves vand i nærheden.

Monteres på tage med minimum 10⁰ hældning jf. brancheforeskrifter.